MY MENU

TOA Color World / สีทีโอเอ

TOA Color World

หัวข้อ
TOA Supershield Duraclean
เนื้อหา


ทีโอเอ ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน

1. เช็ดล้างง่ายได้มากถึง 60,000 รอบ ไม่ทิ้งรอยด่าง เพื่อครอบครัวสมัยใหม่ที่ต้องการทั้งความสวยและความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขอนามัยภายในบ้าน

2.VOCs ต่ำ ปลอดภัยกับทุกคนในบ้าน

3.ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา โดย Microban ลิขสิทธิ์เฉพาะของ TOA

4.สูตรกลิ่นอ่อน ผ่านมาตรฐานฉลากเขียวไทย

5.เหมาะกับอาคารที่ต้องการผ่านมาตรฐานอาคารเขียว(Green Building) ทั้งอาคารเขียวไทย (TREES) และอเมริกา (LEED) 

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์